Razem 315 815 ogłoszeń !
Bezpłatne ogłoszenia, komis, oferty
PL CZ SK DE AT CH FR IT UK US ES HU

Ogólne warunki korzystania z oferowanych usług

Dokument ten zawiera obowiązujący regulamin korzystania z usług stron, prowadzonych przez firmę HyperMedia, a.s. każdy, kto chce korzystać z usług tej firmy, powinien przestrzegać tego regulaminu.

Używane pojęcia: Serwer = HiperOgłoszenia, Alfabet Firm, Katalog telefonów komórkowych, Katalog notebooków, Katalog monitorów, Katalog aparatów fotograficznych, Katalog drukarek, Katalog samochodów, Katalog motocykli, HiperMieszkanie, HiperNieruchomości, HiperPraca, HiperKonkursy, Administrator = właściciel Serwera lub osoba zajmująca się jego administracją, Warunki = ten dokument, Dane = jakikolwiek wstęp lub akcja, którą użytkownik dokonał na stronach.

Prowadzący Serwer jest uprawnionym prowadzącym i administratorem Serwera (tylko Administrator). W ramach działalności tego Serwera Administrator dostarcza usług, które umożliwiają użytkownikom dodawanie na Serwer tekstowych, obrazowych i dźwiękowych informacji (tylko Dane). Usługi Serwera umożliwiają te informacje pokazywać, posyłać, przegrywać, usuwać lub inaczej z nimi pracować. Przy użyciu pojedynczych usług i produktów Serwer może używać oferowanych usług połączonych serwerów. Usługi ułatwiają użytkownikom dostęp do pozostałych serwerów prowadzonych przez Administratora.

Użytkownikiem usług Serwera jest każda osoba, która przy korzystaniu z usług tego Serwera, zgodziła się z tym Regulaminem; lub każda osoba, która w zgodzie z tym Regulaminem zarejestruje lub się już zarejestrowała w ramach korzystania z niektórych konkretnych usług Serwera.

Warunkiem wstępu lub korzystania z usług Serwera jest wyrażenie zgody użytkownika z Regulaminem. Użytkownik, który przed ogłoszeniem tego Regulaminu zgodził się na poprzednie ważne warunki i nadal podczas logowania się powołuje na wyżej wymieniony Regulamin, ma być świadomy, że zgodził się z aktualnym znowelizowanym Regulaminem.

Poprzez zgodzenie się z Regulaminem użytkownik przystępuje do tego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego przepisy.

Przy korzystaniu z usług Serwera użytkownik powinien umieścić tylko ważny adres e-mail, poprzez pozostałe dane wymagane przez administratora., które nie mają osobistego charakteru, nie są sprzeczne z zák.č. 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych, które są niezbędne dla ewidencji Danych do odpowiedniej kategorii.

Dla Danych, które użytkownik wkłada na Serwer należą określone instrukcje i ograniczenia. Instrukcje te są bezpośrednio zamieszczone na stronach Serwera, za ich pośrednictwem użytkownik wkłada Dane. Użytkownik jest zobowiązany do respektowania tych instrukcji.

Poza przypadkami wyraźnie podanych w tym Regulaminie użytkownik nie może poprawiać, kopiować, upowszechniać, przekazywać, obrazować, doglądać, odtwarzać, publikować, licencjonować, przenosić lub sprzedawać jakiekolwiek informacje, software, produkty lub usługi uzyskane z usług Serwera ani z nich wytwarzać pochodnych dzieł. Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z Serwera do jakichkolwiek celów sprzecznych z prawami lub tym Regulaminem. Użytkownik nie może wykorzystywać usług Serwera w sposób, który mógłby działać na szkodę, uniemożliwić, przeciążyć lub pogorszyć funkcję serwerów kierujących przez Administratora lub jego partnerów lub naruszyć zastosowanie tych serwerów, lub służb Serwera innymi osobami. Użytkownik nie może jakimikolwiek sposobami nabywać ani próbować, pozyskiwać jakiekolwiek materiały czy informacje dotyczące usług Serwera, które są (nie zostały) powszechnie udostępnione lub dostarczone za pośrednictwem serwerów prowadzonych przez Administratora.

Użytkownik tym wyraża zgodę z tym, iż usługi Serwera mogą zawierać połączenia z innymi webowymi serwerami (tylko Połączone serwery). Połączone serwery nie są kontrolowane przez administratora, a on nie jest odpowiedzialny za treść żadnego z połączonych serwerów, ani za treść żadnego połączenia zawartego na stronach Połączonych serwerów, ani za żadne zmiany czy aktualizacje Połączonych serwerów. Administrator nie jest odpowiedzialny za webcasting ani za żadną inną formę odebranego przekazu od jakiegokolwiek Połączonego serwera. Podciąganie tych połączeń do usług Serwera, nie oznacza żeby Administrator uznawał treść tych serwerów lub był w jakimkolwiek połączeniu z ich prowadzącymi. Użytkownik niesie odpowiedzialność tego, iż zapoznał się z regulaminem, na podstawie którego możliwe jest korzystanie z tych serwerów i jest odpowiedzialny za przestrzegania tych warunków.

Na Serwerze tym nie są zgromadzone żadne dane o charakterze osobistym, tak jak są definiowane w v zák.č. 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych. Danymi do kontaktu jest tylko adres e-mail użytkownika, ewentualnie numer telefonu komórkowego w zakodowanej postaci, zawsze w połączeniu z hasłem, które wybiera użytkownik. Tym sposobem jest wykluczona możliwość manipulacji z zapisanymi danymi użytkowników. Na życzenie użytkownika (bez podania powodu), zapisane dane zostaną usunięte z bazy danych. Administrator oświadcza, iż dołoży wszelakich trosk, tzn. znanych środków, aby Dane zabezpieczyć przed nieupoważnionymi działaniami osób trzecich.

Użytkownik jest świadomy, iż Dane które dobrowolnie udzieli w forach dyskusyjnych lub innych automatycznie generowanych stronach mogą zostać użyte przez trzecie osoby, wskutek nich te osoby uzyskają dostęp do danych poszczególnych użytkowników lub do ich kont lub też do odpowiedniej bazy danych Administratora czy jego partnerów korzystających z usług Serwera i te dane niezgodnie z prawem użyją, wykorzystają, nadużyją lub je udostępnią osobom trzecim. Użytkownik oświadcza, że w tym przypadku jest świadom ryzyka wynikającego z wyżej wymienionych niezgodnych z prawem zabiegów osób trzecich.

Użytkownik tym wyraża zgodę na wysłaniem e-mailów na skrzynkę, jego adresu przedstawiony w połączeniu z korzystaniem z usług Serwera. Autorem tych e-mailów jest Administrator Serwera, e-mail może mieć charakter informacyjny lub reklamowy. Czynności te nie są uważane za tzw. spam ze strony Administratora. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wysyłanie tych e-meili, poprzez zawiadomienie administratora serwera za pośrednictwem usługi KONTAKTY w menu.

Jeśli użytkownik w związku z korzystaniem z usług Serwera przekaże swoje opinie lub sprawy (elektronicznie, pocztą lub też innym sposobem), udziela tym samym prawa do niniejszych wyników, czynności, a także wtedy kiedy są dziełem w zamyśle zák. č. 121/2000 Sb., o prawie autorskim (dalej Zakładki): wykorzystywać, korygować, kopiować, rozprowadzać, przekazywać, powszechnie wystawiać, powszechnie praktykować, odtwarzać, publikować, sublicencjonować, transmitować lub sprzedawać jakiejkolwiek takiej komunikacji i wytwarzać z nich pochodne dzieła, sublicencjonować trzeciej stronie nieograniczone prawa do dokonywania jakichkolwiek poprzednich praw udzielonych w związku z tymi Zakładkami. Na podstawie przekazu tych zakladek Administrator nie ma obowiązku tego jakkolwiek używać i jest upoważniony te załączniki kiedykolwiek na podstawie własnego zdania usunąć ze stron internetowych. Za dostarczenie upoważnienia Administratorowi do załączników nie należą użytkownicy.

Administrator jest upoważniony nadzorować dane z profilu usług Serwera poszczególnych użytkowników do celów statystycznych. Jest zobowiązany informować Połączone serwery o statystycznych danych, dotyczących użytkowników usług Serwera. Jest zobowiązany do zamieszczania tych informacji. Zestawienia te nie będą zawierać żadnych danych, na podstawie, których mógłby użytkownik być kontaktowany lub identyfikowany bez jego poprzedniej zgody. Użytkownik usług Serwera wyraźnie się z tym zgadza.

Administrator jest zobowiązany do ujawnienia danych użytkownika Serwera, jeśli jest to niezbędne z punktu widzenia dotrzymania prawa lub w ramach sądowych czy kierownictwa administracyjnego z Administratorem, lub przeciwko Administratorowi: aby było chronione czy też bronione prawo Administratora lub prowadzących Połączone serwery: lub aby z przekazanych warunków było chronione osobiste bezpieczeństwo użytkowników produktów Administratora, dostarczanych w ramach tego Serwera lub osób trzecich.

Administrator oświadcza, że kierowaniem usług Serwera poświęca i będzie poświęcać się z maksymalnym wysiłkiem i fachową troską, tak aby minimalizować wszelakie ewentualne ryzyka, które mogłyby powstać użytkownikom lub też osobom trzecim przy rzetelnym korzystaniu z usług Serwera.

Administrator nie odpowiada za działania użytkowników usług Serwera ani za sposób, w jaki korzystają z usług Serwera. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne nadużycia usług Serwera przez użytkowników lub osób trzecich.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które by użytkownicy lub osoby trzecie bezpośrednio lub pośrednio czy nieumyślnie powstały na wskutek lub w połączeniu z korzystaniem usług Serwera. Nie odpowiada za szkody, które mogłyby powstać użytkownikom lub osobom trzecim w wyniku braku dostępu do korzystania usług Serwera lub bezpośrednio czy też pośrednio w połączeniu z tą istota.

Administrator jest upoważniony bez zgody Użytkowników i bez ich wcześniejszego zawiadamiania, dokonywać zmian lub aktualizować usługi Serwera.

Administrator jest upoważniony do tego, aby móc kiedykolwiek dokonywać zmian w przepisach tego Regulaminu. Zmiana warunków jest ważna i obowiązuje natychmiast po opublikowaniu na stronach Serwera. Zmiany te będą zawarte w tekście i zostaną zamieszczone w formie całkowitej wersji Regulaminu. W interesie użytkownika jest, aby na bieżąco śledził wersje Regulaminu.

Użytkownik zobowiązany jest do regularnego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu. Jeśli użytkownik będzie kontynuował korzystanie z usług Serwera po dokonaniu tych zmian przez Administratora, musi mieć świadomość, że ze zmianami w Regulaminie musi się bez zastrzeżeń zgodzić.

Obsługa Serwera może wysyłać użytkownikom Serwera wiadomości w formie poczty elektronicznej, SMS lub MMS, za ich sprawą użytkownik dostaje postulowane informacje. Administrator jest upoważniony do informowania użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o usługach Serwera, funkcjach, czynnościach, nowościach itd.

Pytania, inspiracje, a także ewentualne skargi dotyczące usług Serwera lub tego Regulaminu, użytkownicy mogą posyłać za pomocą usługi KONTAKTY w menu.

Regulamin ten wchodzi w życie i nabiera mocy swoim zamieszczeniem.

wyszukiwanie
Logowanie
REKLAMA
© 2003-2010 Hiperogłoszenia (Bezpłatne ogłoszenia, alfabet firm, katalog produktów - wszelkie prawa zastrzeżone)